top of page

WORKSHOPS

Att vara med på en workshop kan vara både ett äventyr och en liten resa i sig. Det sätter igång processer, föder nya idéer och är ett sätt att möta sig själv. Vi leder med jämna mellanrum olika workshops - vilket är något av det roligaste vi vet! Innehållet kan förstås skifta, med vitt skilda teman, för att väcka lust, hitta kraft eller fördjupa kunskaper. Vi håller workshops om allt ifrån att sätta en intention för kommande år, till ”väck din yoni" eller att förfina tekniken i asana.

bottom of page